Privaatsustingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete vastutav töötleja on Trendwood OÜ, Reg. nr. 11347570, Pikk 4, Võru, 65604 Võru, Tel +372 505 4306,

www.trendwood.ee

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR-General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Trendwoodile teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel ning kes on kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Isikuandmed on andmed mis tahes isiku kohta: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Trendwood OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Trendwood ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Müügipunktides või e-kirja teel saadud klientide kontaktandmeid kasutame vaid kauba ostu-müügi protsessis. 

Füüsiliste isikute andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress.

Juriidiliste isikute andmed: nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, registrikood, käibemaksu number, ettevõtte esindaja nimi. 

Tehes päringu läbi veebilehe kasutame isikuandmeid (nimi, e-post, telefon) vaid kliendiga kontakteerumiseks. 

Privaatsustingimustega nõustumine

Edastades oma andmed Trendwood OÜ´le ja asudes kasutama Trendwoodi veebilehte on klient nõustunud käesolevate privaatsustingimustega. 

Kõikide privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Trendwood OÜ poole aadressil janar@trendwood.ee.